Talířová hmoždinka PN 10 s plastovým trnem, natloukací, krátký rozpon

Technická a bezpečnostní dokumentace