Těsnicí pás - vnější roh

Technická a bezpečnostní dokumentace